Laden...

logo-provoet_header.png

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de hele Europese Unie (EU) geldt dezelfde privacywetgeving. De AVG zorgt onder meer voor:

  1. versterking en uitbreiding van privacyrechten
  2. meer verantwoordelijkheden voor organisaties

Om mijn werk als ondernemer goed te kunnen uitvoeren ben ik hierdoor genoodzaakt om toestemming te vragen om bepaalde zaken met betrekking tot persoonlijke gegevens van mijn klanten bij te mogen houden.

Privacy verklaring

Natasja's Voetverzorging, gevestigd aan Wiegerbruinlaan 8A, 1422 CB Uithoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Natasja Jongen is de Functionaris Gegevensbescherming van Natasja's Voetverzorging.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Natasja's Voetverzorging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  - Voor- en achternaam
  - Geslacht
  - Geboortedatum
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door correspondentie of telefonisch
  - Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Natasja's Voetverzorging verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  - gegevens m.b.t. uw gezondheid
  - burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Natasja's Voetverzorging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - Het afhandelen van uw betaling
  - Om goederen en diensten bij u af te leveren

Natasja's Voetverzorging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Natasja's Voetverzorging neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Natasja's Voetverzorging) tussen zit. Natasja's Voetverzorging gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

1. Een compleet softwarepakket t.b.v. mijn bedrijfsvoering. Dit wordt gebruikt om:
  - afspraken te plannen
  - in- en verkopen te realiseren
  - de boekhouding te voeren
  - overleg (na instemming van de cliënt) te kunnen voeren met een medicus/huisarts

2. Total Security software bevattende:
  - antivirus software
  - internet security en privacy bescherming.

Het belang en verwachte gevolgen voor betrokkene is een uitstekende bescherming van de persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Natasja's Voetverzorging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Omschrijving                       Bewaartermijn
Personalia                              7 jaar
Adres                              7 jaar
Persoonsgegevens (zoals bijv. bankrekening, telefoon en e-mail)   1 jaar
Bijzondere persoonsgegevens (gezondheid en BSN)         1 jaar

7 jaar = Wettelijke bewaartermijn als gevolg van facturatie
1 jaar = Nieuwe afspraken zijn binnen deze termijn te verwachten

Na de genoemde bewaartermijnen worden de gegevens geanonimiseerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot de cliënt. In bijzondere gevallen kan van de bewaartermijn van een jaar afgeweken worden. Denk hierbij aan verhuizing, of overlijden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Natasja's Voetverzorging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Natasja's Voetverzorging gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natasja's Voetverzorging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar Natasja's Voetverzorging.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Natasja's Voetverzorging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Natasja's Voetverzorging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via natasjasvoetverzorging@gmail.com